Errors fent la inscripció
  • {{e}}
Resguard de la preinscripció
La preinscripció a El Galliner de {{f.Dades.AlumneNom}} {{f.Dades.AlumneCog1}} {{f.Dades.AlumneCog2}} s'ha efectuat correctament amb el següent codi de preinscripció: {{f.Registre.r_idPart}}.

Rebreu un correu automàtic que conté un fitxer adjunt amb totes les dades de la preinscripció. Imprimiu-lo, signeu-lo i passeu per la Secretaria de l’Escola a formalitzar la inscripció com més aviat millor.

Tingueu present que les places són limitades i s’atorguen per ordre d’inscripció (la preinscripció no garanteix la plaça).

Quan vingueu a inscriure-us cal que porteu:
  • El fitxer de la preinscripció imprès i signat.
  • L’import de la inscripció.
  • Si teniu dret a algun descompte, la documentació acreditativa necessària.
  • Opcional: la fitxa de càsting (foto, imprescindible), si és del vostre interès.


  • Moltes gràcies per fer-nos confiança.
Rebreu un correu automàtic amb les dades de la preinscripció. Guardeu el fitxer adjunt del correu perquè l’haureu de presentar a la Secretaria de l’Escola en el cas que obtingueu plaça.

Properament us informarem de si heu obtingut plaça al curs seleccionat.

Moltes gràcies per fer-nos confiança.


Període d'inscripció

Cursos per a menors d’edat: del 21 de maig al 3 de juny de 2018. A partir del 25 de juny la preinscripció continua oberta en els cursos que encara disposin de places lliures: truqueu-nos (t. 972 20 58 84) en horari d’atenció al públic.

Cursos per a adults: del 9 de juliol de 2018 fins a 10 dies naturals abans de l’inici del curs. Passats els terminis, la preinscripció continua oberta en els cursos que encara disposin de places lliures: truqueu-nos (t. 972 20 58 84) en horari d’atenció al públic.

Agost: tancat per vacances. Formulari no operatiu.

Dades inicials
* Tots els camps marcats amb un asterisc s'han d'omplir obligatòriament
Cursos ofertats segons dades d'alumne
Podeu marcar fins a 3 cursos diferents segons la prioritat indicant amb la 1a opció el que us interessa més. No cal que els marqueu tots 3, però és recomanable per tenir més opcions en cas que s'exhaureixin les places.
Prioritats Curs Grup Quota
1a   2a   3a
{{C.Curs}} [+info]
A partir de {{C.IniciMatr}}
Curs ple
{{C.Grup}} _ {{C.Horari}} {{C.Quota}}€ /{{C.TipusPagament}}
Dades de l'alumne
Dades de l'alumne
Dades del tutor 1
Dades del tutor 2
Dades bancàries
Si necessites més informació, consulta el sistema de pagament i els descomptes a la nostra web.
Autoritzacions
Amb finalitats de suport pedagògic, El Galliner enregistra imatges d’activitats docents. Aquestes gravacions s’utilitzen únicament de forma interna i per a documentació. El Centre l’informa que, eventualment, pot ser necessària la seva captació amb finalitats d’informació general de les seves activitats o d’elaboració de memòries o altres documents recapituladors. Autoritza la captació i reproducció de la seva imatge i la seva difusió amb aquestes finalitats ? *
La presentació pública de determinats treballs preparats pels alumnes d’ El Galliner (com ara els Tallers de final de curs) es fotografien o graven amb finalitats de distribució entre els participants, col·laboradors i altres persones interessades en les activitats del Centre. Autoritza l’enregistrament de la seva imatge amb aquest finalitat?*
El Galliner envia informació de les seves activitats o iniciatives a persones que hi estiguin interessades. Ens autoritza a enviar-li aquestes informacions?*
Com a tutor/a legal autoritza l’alumne/a a marxar tot sol de l’Escola un cop concloses les classes i assumeix la responsabilitat que se’n derivi?
Amb la finalitat de millorar la coordinació entre pares i Escola us demanem que ens feu saber si el vostre fill/a compta amb la vostra autorització per marxar sol cap a casa un cop concloses les classes o, pel contrari, cal que s’esperi a l’Escola fins que algun familiar el vingui a recollir.
Els menors de 7 anys hauran de marxar necessàriament acompanyats: en aquest cas escolliu l’opció NO.*
Observacions
Finalització de preinscripció

Curs al que et preinscrius

Primera opció: {{f.CursosEscollits[0]}}
Segona opció: {{f.CursosEscollits[1]}}
Tercera opció: {{f.CursosEscollits[2]}}
 Confirmo que les dades entrades són correctes
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals recollides en el moment de la seva pre inscripció al Centre de formació teatral El Galliner, o bé altres dades que ens proporcioni en el decurs de la seva estada i participació a les activitats del Centre, seran incorporades a un fitxer de l’Associació Gironina de Teatre, creat amb les finalitats d’organització i administració, seguiment de les activitats dels alumnes i acreditació de la formació impartida. L’informem també que les seves dades seran comunicades a entitats asseguradores amb qui l’Associació ha concertat els serveis en compliment de la normativa vigent.

En el cas que la seva sol·licitud de pre inscripció no hagi estat admesa, les seva dades seran eliminades dels nostres fitxers a data 31 de desembre de l’any en curs.
Centre de formació teatral El Galliner · Tel. 972 20 58 84 · elgalliner@elgalliner.cat · www.elgalliner.cat · C. Dr. Gaspar Casal, 5 (Casa de Cultura de Girona) · 17001 · GIRONA