Errors fent la inscripció
  • {{e}}
Resguard de la preinscripció


Escull població
{{f.Options.TextosWeb.TextExplicatiuDadesInicials}}
Dades de la família
Inscripció {{I.NumInscripcio}}
{{I.GeneralDescompte}}
Autoritzacions
Finalització de preinscripció

Curs/os al que et preinscrius

L'infant {{c.AlumneNom}} es matricula al curs {{c.Cursos}} per un preu de {{c.PreuPagat}}€.

TOTAL A PAGAR: {{f.Dades.ImportFinal}}€
 Confirmo que les dades entrades són correctes
 He llegit i accepto l'avís legal