Errors fent la inscripció
  • {{e}}
Resguard de la preinscripció
Període d'inscripció
Dades de la família
Dades alumne/a
Oferta d'activitats
Estades esportives Matins de jocs i esports Casalet d'estiu (Llar d'infants)
Setmana/Mes Casal
De 9 a 13h
Acollida Menjador Tarda Casal
De 9 a 13h
Acollida Menjador Tarda Casal
De 9 a 13h
Acollida Menjador Tarda TOTAL
{{S.nom}} {{f.Dades.PreuParcial[S.id]}}€
Preu total {{f.Dades.PreuFinal}}€
Autoritzacions
Finalització de preinscripció
Casals als que t'has apuntat:

{{casal.nom}}
Casal {{S.nom}} |
Acollida {{S.nom}} |
Menjador {{S.nom}} |
Tarda {{S.nom}} |
TOTAL A PAGAR: {{f.Dades.PreuFinal}}€
 Confirmo que les dades entrades són correctes
 He llegit i accepto l'avís legal