Errors fent la petició
  • {{e}}
Resguard de petició
Formulari tancat
Nombre d'infants i escola
Dades de la família
Dades de l'infant

Infant {{index + 1}} _ {{D.Inscripcions[index].AlumneNom}}

Tràmit realitzat: {{TramitRealitzarTemp[index]}}

Dades bancàries

Finalitza

TOTAL A PAGAR: {{D.TotalPagar}}€

Els descomptes s'aplicaran en el moment de fer la liquidació.
 
 Confirmo que he llegit el text de protecció de dades i l'accepto